" Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, upang maging Sambayanan ng mga taong may Kaganapan ng Buhay, sumasaksi sa Paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng Misteryo Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang Mahal na Ina ang Birheng Maria. "

Symposium on Angels

The National Shrine and Parish of Saint Michael and the Archangels will hold a symposium entitled “The Holy Angels: Theology and Devotion” on Saturday, May 5, 2018 at 7 pm.

The symposium will be held at the Audio-Visual Room, National Shrine and Parish of Saint Michael and the Archangels, San Miguel, Manila with guest speakers, Rev. Fr. Winston R. Cabading, OP and Rev. Fr. Genaro Diwa, Rector, NSPSMA.

Part of this year’s commemoration of the apparition of Saint Michael at Monte Gargano, the event aims to enlighten those who will attend to better understand the role of Angels in the life of the Church as well as to catechize them on the teachings of the Church on the proper devotion to the Holy Angels, including the Archangels.

Registration is free.

For inquiries, you may call the National Shrine and Parish of Saint Michael and the Archangels at (02) 736-1105 or 734-1271 and look for Charles.

Sunday Reflections

Reflection not found.

Live Streaming

Featured Video