" Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, upang maging Sambayanan ng mga taong may Kaganapan ng Buhay, sumasaksi sa Paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng Misteryo Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang Mahal na Ina ang Birheng Maria. "

News and Events

Manila: Back to the past touring Malacañang Palace, San Miguel neighborhood

Manila: Back to the past touring Malacañang Palace, San Miguel neighborhood

Away from the malls, explore this neighborhood for a dose of history and...

Symposium on Angels

Symposium on Angels

The National Shrine and Parish of Saint Michael and the Archangels will...

  • Manila: Back to the past touring Malacañang Palace, San Miguel neighborhood

    Manila: Back to the past touring Malacañang Palace, San Miguel neighborhood

  • Symposium on Angels

    Symposium on Angels

Scheduled Activities

No events

Mission Statement

Sunday Reflections

Reflection not found.

Live Streaming

Featured Video